Tai Chi forskning ved muskel og skjelett lidelser

En av de befolkningsgruppene som kan høste den største belønningen fra Tai Chi, er de eldre. Hvert år vil 1 av 3 over 65 år oppleve et stygt fall som avstedkommer både smerte, kompliserte brudd og behov for langvarig rehabilitering. I USA alene koster denne gruppen over 12 milliarder dollar i året. En studie foretatt ved Emory University oppdaget at undervisning i Tai Chi til eldre reduserte fallskader med nesten 50%.

Ved Stanford University fant man ut at menn og kvinner i 60-årene kunne oppnå forbedret styrke både i de øvre og nedre delene av kroppen. En japansk studie oppdaget at forbedringer i styrke som følge av Tai Chi ligner den man oppnår ved mer tradisjonell styrketrening med vekter. Problemet er at eldre mennesker kan oppleve slitasjeskader ved bruk av vekter, der Tai Chi selvfølgelig representerer et godt alternativ.